Turvallisuus

Jokaisen seikkailijan turvallisuus on meille ensisijaisen tärkeää

Laajavuoren Seikkailupuiston on rakentanut köysipuistorakentamiseen erikoistunut yritys, joka on tehnyt yli 100 köysipuistoa ympäri maailman. Puiston varmistuslaitteeksi olemme valinneet Sveitsiläisen jatkuvavarmisteisen Saferoller järjestelmän. Saferoller täyttää korkeimmat turvallisuusstandardit ja kiipeilijät ovat radoilla ollessaan jatkuvasti varmistettuna. Turvallisen käytön ja toiminnan takaamiseksi jokainen Seikkailija opastetaan turvajärjestelmän ja puiston käyttöön harjoitusradoilla ennen varsinaisille seikkailuradoille siirtymistä. On myös tärkeää että Seikkailijat tutustuvat etukäteen puiston ohjeisiin ja sääntöihin.

Seikkailupuisto Laajavuoren turvallisuudesta

* Seikkailupuisto täyttää EN15567-1 ja EN15567-2 standardin vaatimukset. Nämä ovat Euroopan laajuiset tiukimmat kriteerit köysipuistotoimintaan.
* Puisto on tarkastettu ja hyväksytty ulkopuolisen, riippumattoman, akreditoidun asiantuntijatahon puolesta.
* Puiston rakenteet ja puusto tarkastetaan ulkopuolisella asiantuntijalla vuosittain.
* Henkilökohtaiset turvavarusteet ja valjaat tarkistetaan jokaisen käyttökerran jälkeen.
* Puiston radat ja rakenteet tarkistetaan päivittäin, ja niitä huolletaan säännöllisesti.
* Puistossa oppaina toimii kokeneita köysitoiminnan ohjaajia ja pelastusalan ammattilaisia, joilla on kokemusta köysipelastamisesta ja korkealla toimimisesta.

TERVETULOA SEIKKAILEMAAN TURVALLISESTI!